Indkaldelse til Child Care Denmark årlige generalforsamling 2018. 

Oprettet d.

Kære Fadder

Indkaldelse til Child Care Denmark årlige generalforsamling 2018. 

Tid: lørdag d 14 april kl 14.00 

Sted: Farstrupvej 86 5471 Søndersø 

Dagsorden: 

1: Valg af ordstyrer og referent. 

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. Formanden. 3: Fremlæggelse af regnskab v. Kasseren. 

4: Fastsættelse af kontigent for det kommende år. 

5: Behandling af indkomne forslag. 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7: Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt 4 dage før generalforsamlingen på E-mail til ChildCare Denmark. E-mail:admin@childcaredenmark.dk

 

Af hensyn til siddepladser, kaffe m.m. vil vi gerne have at du tilmelder dig på tel 22 85 89 88 eller på mail senest 4 dage for generalforsamlingen.

 

 

Med venlig hilsen. Formand. Bjarne Larsen