kbd5 Jovan Kabuye

Kolonne 1

Land: uganda
Barns nr.: KBD
5
Pris pr. måned.: 
150 Kr.
Barns navn: 
Jovan Kabuye
Køn: 
Male
Skole: 
God's Grace
Klasse: 
Baby Class
Skole type: 
Day
Fødselsdag: 
5/08/2013

Barns information:

Jovan bor sammen med sine forældre i en lille landsby, der hedder Bibaale, hvor de

praktiserer deres lille landbrug hovedsageligt til eget forbrug, og lidt sælges for at tjene

nogle penge. Landbruget er den eneste indtægtskilde, og forældrene har svært ved

at betale skolegebyrer for alle deres 6 børn. Jovan og hans søskende hjælper

forældrene med huslige pligter som fx at hente vand, samle brænde fra

skoven, vaske op efter måltiderne. Jovan elsker at læse og studere, men på

grund af udfordringerne med skolepenge savner han nogle gange skole.