kbd178 Barnabas Asinguza

Land: Uganda
Barns nr.: KBD
178
Pris pr. måned.: 
200 Kr.
Barns navn: 
Barnabas Asinguza
Køn: 
Male
Skole: 
Aunt Elvi
Klasse: 
Middle Class
Skole type: 
Day
Fødselsdag: 
18/01/2013

Barns information:

Februar 2019
Barnabas og hans søskende bor sammen med deres mor. Forældrene er gået fra hinanden, og det er nu ene og alene børnenes mor, der tager sig af børneflokken. Familiens behov er mange, og da Barnabas' mor ikke har nogen fast indkomst, kniber det med at finansiere børnenes skolegang.
Familien ejer et lille stykke jord, hvor på de dyrker forskellige afgrøder til livets opretholdelse. Børnene i familien hjælper med pligterne derhjemme, så som at vaske op efter måltiderne samt at hente vand til den daglige husholdning.