KBD117 Ziyada Nassaka

Land: Uganda
Barns nr.: KBD
117
Pris pr. måned.: 
200 Kr.
Barns navn: 
Ziyada Nassaka
Køn: 
Female
Skole: 
God's Grace
Klasse: 
P1
Skole type: 
Day
Fødselsdag: 
15/dec/2012

Barns information:
Ziyada og hendes søskende lever sammen med deres mor ved Namirembe
landsbyen. Hendes far forlod dem og flyttede til en anden landsby, uden at give dem
økonomisk hjælp. Hendes mor driver en kiosk, hvorfra hun har en mindre indkomst,
til at tage sig af familien. Ziyada og hendes 4 søskende hjælper deres mor med de
huslige pligter som at vaske redskaber, hente vand og samle brænde fra skoven.
Moderen kæmper for at kunne betale skolegebyrerne for alle børnene, fordi hendes
indtjening fra kiosken er meget lille.